Idealink sign with Wirecard

fn-2016-12-19-09-25-53-0

ក្រុមហ៊ុន អាយឌាលីង ប្រកាសជាផ្លូវការ ពីការចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Wirecard ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យាទូទាត់ប្រាក់ (Payment Solutions) និងប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិកទូទាត់ប្រាក់ភ្លាមៗ (Electronic Real-time Payment System) សម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា ឡាវ ភូមា និងវៀតណាម។

លោក ឈ សុផាណៈ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន អាយឌាលីង បានឲ្យដឹងថា «បន្ទាប់ពីជោគជ័យ ក្នុងការនាំយកបច្ចេកវិទ្យាល្អៗ ដែលចាំបាច់ សម្រាប់​វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុន អាយឌាលីង បាននិងបន្តសហការជាមួយដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ដើម្បីរួមចំណែក ជួយដល់​អតិថិជនបង្កើននូវឧត្តមភាពអាជីវកម្ម ពិសេសក្នុងបរិបទនៃសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន។

លោកបន្ដថា «ជាមួយនឹងការរីកចម្រើន នៃសេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ស្របគ្នាជាមួយនឹងកំណើនការទូទាត់ និងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ តាមប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក ក្រុមហ៊ុន អាយឌាលីង បានចាប់ដៃគូជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Wirecard ក្នុងការនាំមកនូវដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់ប្រាក់​ប្រកប​ដោយប្រសិទ្ធភាព និងសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុត ហើយតាមរយៈជំនាញ បទពិសោធន៍ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប របស់ក្រុមហ៊ុន Wirecard ព្រមទាំងជំនាញ ​ធនធាននិងបទពិសោធន៍ ពីទីផ្សារក្នុងស្រុក របស់ក្រុមហ៊ុនយើងនោះ ជឿជាក់ថា នឹងផ្តល់នូវបច្ចេកវិទ្យាទូទាត់ប្រាក់ មានប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់ទីផ្សារ​កម្ពុជាឡាវ ភូមា និងវៀតណាម»។

លោក Andreas Kazamias អគ្គនាយក ក្រុមហ៊ុន Wirecard NZ បានថ្លែងថា «តាមរយៈផែនការពង្រីកទីផ្សារក្នុងតំបន់ និងដំណើរការជ្រើសរើស ដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួន យ៉ាងល្អិតល្អន់ ក្រុមហ៊ុន Wirecard បានសម្រេចជ្រើសយក ក្រុមហ៊ុន អាយឌាលីង ជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ទីផ្សារកម្ពុជា ឡាវ ភូមា និងវៀតណាម ហើយយើងជឿជាក់ថា ជំនាញបទពិសោធន៍ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងរបស់ ក្រុមហ៊ុន អាយឌាលីង នឹងជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនយើង ក្នុងការពង្រីកទីផ្សារ ក្នុងតំបន់កាន់តែរហ័ស ព្រមទាំងផ្តល់នូវដំណោះស្រាយ និងលទ្ធផលអាជីវកម្ម ដល់អតិថិជនកាន់តែប្រសើរ»

លោកបន្ដថា បច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Wirecard រួមមាន ប្រព័ន្ធ Card Management System បច្ចេកវិទ្យា Mobile Money និង​ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា Alternative Payments។

អាយឌាលីង ជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជា បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១២ ដោយក្រុមអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈមកពីឧស្សាហកម្មផ្សេងៗគ្នា ហើយ​បានផ្តោត ជាពិសេស លើការផ្តល់សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា សម្រាប់វិស័យធនាគារ។ ចំណែក Wirecard NZ Limited មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុង Auckland ​ប្រទេសញូហ្សីលែន និងមានការិយាល័យក្នុងទីក្រុង Auckland ទីក្រុងស៊ីដនី, ម៉ានីឡា, អាតែន,ទីក្រុង Santo Domingo ហើយក៏ជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ​ ​របស់ក្រុមហ៊ុនមេ Wirecard AG ដែលប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលជាបណ្តុំក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាសកល ដែលជួយក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនានា​ ក្នុងការទទួលយកនូវការទូទាត់ តាមប្រព័ន្ធអេឡិកត្រូនិក ពីគ្រប់បណ្តាញលក់ទាំងអស់៕​

ASEANFIC Amazed Bankers at Phnom Penh

ASEANFIC start the year with the 10th edition at Phnom Penh, Cambodia. It was held at Sofitel, Phokeethra, Phnom Penh.

A young, talented group of professionals from Idealink Consulting was the event’s local host in Phnom Penh. With their great effort, ASEANFIC garnered a total of 90 high level banking officers from every bank in Cambodia who participated in the event.

ASEANFIC is proud and grateful to have along our partners namely UTIMACO from Germany, PT Aprisma from Indonesia, and EPIC, CyberSecurity & Molla Technologies from Malaysia who spoke and share their expertise to local bankers from Cambodia.

Mr. Lim Chin Wan, the Chairman of ASEANFIC and Chief Business Development Officer of SecureMetric started the event with a warm welcome speech and followed by a talk of Mr. Ou Phannarith, Director of Ministry of Post and telecommunications of Cambodia and Chief Inspector Majoy Jay D. Guillermo, Chief Intelligence and Investigation Anti-Cybercrime Operations and Training Division From Philippine National Police, Anti Cyber Crime Group as our Keynote Speaker.

Cambodia’s economy has been captivating in the past 2 years and has a great potential in Information Technology Industry were software and technology requirement drastically increase to cater the development of the economic growth of the country.

ASEANFIC Phnom Penh 2015 ended with a high tone, knowing all the participants are satisfied and now well informed with Threats that their company might face. Besides that, some guests won an Ipad Mini and Power Banks from the raffle draw.

ASEANFIC was a real success that everyone is looking forward for next year’s edition.

 

Reference